Wat is abortus?

Als een zwangerschap eindigt voor de zestiende week, spreekt men van abortus. De vrucht weegt dan minder dan 500 gram. Bij abortus wordt onderscheid gemaakt tussen een spontane abortus (miskraam) en een kunstmatige opgewekte abortus die wij allemaal kennen, maar toch bang zijn om gewoon in het openbaar erover te praten. De eigenlijke naam van deze vorm is abortus arte provocatus (AAP) of abortus provocatus lege artis (APLA). Door stoornissen in de aanleg van een kind, bijvoorbeeld de chromosomen, kan een spontane abortus optreden. De natuur maakt als het ware een selectie. Ook bepaalde infectieziekten die de moeder doormaakt tijdens de zwangerschap, kunnen een spontane abortus veroorzaken. Het is geen zeldzaam verschijnsel: één op de tien zwangerschappen eindigt in een miskraam. Voor de vrouw is dit vaak een heel ingrijpende gebeurtenis, waar ze dikwijls langer psychisch dan lichamelijk last van heeft. Een abortus provocatus kan om medische, sociale of psychische redenen worden uitgevoerd. De stap om hiertoe over te gaan is vaak heel moeilijk. De ouders hebben er goede begeleiding en opvang bij nodig.

Abortus is ook illegaal bij wet. Abortus valt onder de wet: Geweldsmisdrijven. (1)

Hoe geschiedt abortus?

Abortus kan op verschillende manieren geschieden. Je staat er niet bij stil, hoe wreed het overkomt als je het gewoon vlak voor je ziet. Hier vermeld ik dan enkele manieren waarop een vrucht wordt verwijderd uit de baarmoeder.

  • Morning afterpil
  • Abortuspil
  • Zuigcurretage
  • Prostaglandinebehandeling

Morning after pil:

Een morning after pil kan tot maximaal 72 uur na de bevruchting worden ingenomen. De werkzame stof is levonorgestrel. Deze stof zorgt ervoor dat het bevruchte eitje niet kan innestelen in de baarmoeder. De morning after pil wordt niet door iedereen onder de abortussen gerekend. Deze pil kan ook beter zijn werk doen wanneer het echt binnen 24 uur na de bevruchting wordt ingenomen, vandaar de naam.

Abortus pil:

Deze pil kan tot 50 dagen na de eerste dag van de laatste menstruatie worden ingenomen. De pil bevat mifepriston. Meestal wordt de pil samen met een prostaglandine ingenomen. De combinatie van de twee middelen zorgt er in 96% van de gevallen voor dat het eitje weer loskomt van de baarmoederwand. Na een paar dagen wordt er vervolgens misoprostol ingenomen om weeën op te wekken.

Zuigcurretage:

Een zuigcurretage kan worden toegepast tot aan de 12e week van de zwangerschap bij iemand die nog nooit is bevallen of de 14e week van de zwangerschap van iemand die al kinderen heeft gebaard. Hierbij wordt de baarmoederhals opgerekt en daarna wordt met behulp van vacuum de foetus weggezogen. De behandeling kan zowel onder narcose als onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.

Prostaglandine behandeling:

Na de 12e-13e week van de zwangerschap is de meest gebruikte methode voor abortus het opwekken van weeën met prostaglandines. Na een aantal uren (6-12) wordt er vervolgens bevallen van een levenloze foetus. Meestal wordt de vrouw tijdens de bevalling goed verdoofd. Dit geschiedt door misoprostol. Deze pil zorgt ervoor dat de vrouw weeёn krijgt, waardoor het vruchtwater uit de baarmoeder gaat. Hierdoor heeft het ongeboren kind geen voedingsstoffen, zuurstof en mogelijkheden om in leven te blijven.

Waarom wel een abortus?

Ouders beslissen niet altijd zomaar om een abortus te doen. Het kan zijn dat de moeder jong is of dat de moeder uit schaamte nog geen kind ter aarde wenst te brengen. Indien de ouders zelf vragen moet er even goed worden nagegaan wat er allemaal speelt in de sociale situatie. Het is niet nodig dat een kind ter wereld wordt gebracht en achteraf gevonden wordt op een vuilnishoop of nog erger nog dat het kind vanaf de eerste dag mishandeld wordt uit haat of kwaadheid. Als je dan terug denkt, dan had je zo een moeder liever die abortus laten doen in plaats van het onschuldige kind te laten verkeren in een situatie waarvoor het kind niet en de veroorzaker van is. Dat is natuurlijk heel pijnlijk om te zien.

Waarom geen abortus?

Als er zo naar de methodes gekeken wordt, kan je er eindelijk bij stilstaan hoe wreed het er allemaal aan toe gaat bij zo een abortus. Zo een onschuldig kindje dat niet eens heeft gevraagd om te komen, wordt vermoord voordat hij of zij een volledige ademhaling kan nemen op aarde! Wie weet is het kind de beste arts die de wereld zal kennen of iemand die wereldwijd heel belangrijk zal zijn. Men zegt vaker dat abortus meer geldt voor de beёindiging van de zwangerschap voor de 16e week, omdat het nadien pas wordt gezien als moord. Het is en blijft moord, omdat de ontwikkeling start vanaf de bevruchting! De verwarring ontstaat ook bij de handeling.

Gezinsplanning

Om deze redenen is het zeer belangrijk om eerst te plannen, wanneer je overgaat tot de werkelijke voortplanting. Indien jij niet zelf weet hoe je jouw gezin moet plannen, mag je dan altijd naar een verpleegkundige, arts of counselor stappen. Het is belangrijk om dan ook met je partner te gaan. Gezinsplanning wordt samen gedaan door vader en moeder.

Gezonde Groeten,

natascha

bronnen: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/toelichting-bij-de-standaardclassificatie-misdrijven-cbs-1993

REAGEER OP DIT BERICHT

Vul een reactie in ajb
Vul hier je naam in