Home Dieet, Voeding, Gezondheid, Sport Afvallen werkt het beste met begeleiding van een Diëtiste

Afvallen werkt het beste met begeleiding van een Diëtiste

Heb je overgewicht en wil je afvallen of vermageren? Dan denk je al snel aan een dieet. Helaas heeft een dieet niet altijd het gewenste resultaat. Begeleiding is erg belangrijk. Op welke manier je het beste kunt afvallen is recent onderzocht door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Het resultaat van NIVEL kun je lezen in het volgende artikel:

Diëtist gaat overgewicht met succes te lijf

Bij de diëtist komen, net als in 2007, voor het merendeel mensen met overgewicht en diabetes. De beweeg- en voedingsadviezen helpen. Binnen de groep die de behandeling afmaakt, neemt het aantal cliënten met ernstig overgewicht met bijna een vijfde af.

Van de cliënten die de vrijgevestigde diëtist bezoeken, heeft 71% overgewicht en 27% diabetes. De diëtist probeert vooral een verandering in voeding en voedingsgewoonten te bewerkstelligen, en inzicht te geven in persoonlijke gewoonten en eigenschappen die van invloed zijn op de aandoening. Net als vorig jaar bereikt de diëtist bij bijna de helft van de cliënten de gestelde behandeldoelen voor driekwart of helemaal, zo blijkt uit een update van de rapportage op de website van LiPZ-diëtetiek. Ook blijken de maximaal te vergoeden vier uren dieetadvies per kalenderjaar, voor nog steeds één op de vier cliënten te weinig.

Bewegen en Body Mass Index

Nieuw in de rapportage is dat de activiteit van de cliënten in kaart is gebracht en bijgehouden. Ongeveer de helft beweegt voldoende volgens de Nederlandse norm voor gezond bewegen. In de gehele bevolking is dat 56% volgens het CBS. Na afloop van de behandeling door de diëtist beweegt 68% voldoende volgens de norm. Nieuw is ook dat van cliënten de Body Mass Index (gewicht gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte) wordt bijgehouden, voor en na behandeling. De groep cliënten met ernstig overgewicht die de behandeling afmaakt, blijkt door de behandeling met bijna een vijfde afgenomen. En de meerderheid van deze groep beoordeelt na behandeling zijn of haar overgewicht, diabetes of te hoog cholesterol als aanmerkelijk minder ernstig.

Vervolgonderzoek

Deze resultaten zijn gebaseerd op de zelfrapportage door diëtisten op basis van hun dagelijkse praktijk. Kenmerkend voor de praktijk is dat een deel van de cliënten de behandeling voortijdig beëindigt. Van deze groep cliënten ontbreken gegevens over het resultaat van de diëtistische zorg. Hierdoor kan de echte effectiviteit van de behandeling door een diëtiste niet goed geëvalueerd worden. In de toekomst wil het NIVEL graag een onderzoek starten met een experimenteel design om zo voor de totale cliëntenpopulatie het resultaat te kunnen bepalen.

LiPZ

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van de Landelijke informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ). LiPZ is een landelijk representatief netwerk van extramurale praktijken voor diëtetiek, fysiotherapiepraktijken, praktijken voor oefentherapie Cesar en Mensendieck. Diëtisten en therapeuten registreren binnen dit netwerk gegevens over de zorg die zij leveren. Alle zorg, ook de niet-verzekerde zorg, aan de hele patiëntenpopulatie wordt geregistreerd. LiPZ wordt uitgevoerd door het NIVEL in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en Zorgverzekeraars Nederland. LiPZ wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

bron: nivel.nl

Geen reacties

REAGEER OP DIT BERICHT

Vul een reactie in ajb
Vul hier je naam in

We zoeken 5000 personen die gratis afslankproducten willen testen. Meld je aan.

Gratis Afslank

Producten Testen

15987