Home Dieet, Voeding, Gezondheid, Sport Britse jeugd verplicht op kookles dankzij Jamie Oliver

Britse jeugd verplicht op kookles dankzij Jamie Oliver

Britse jongeren moeten volgend schooljaar verplicht kooklessen volgen op school. De kooklessen worden opgenomen in het lessenrooster om de gevaarlijke stijging van het aantal zwaarlijvige jongeren te verminderen. Dat meldt het Britse ministerie van gezondheid.

“Kooklessen op school rond het bereiden van gezonde maaltijden, zijn een belangrijk middel voor scholen om hun jongeren te vormen tot gezonde volwassen” zei Ed Balls, staatssecretaris voor Kinderen, Scholen en Gezinnen in de Britse krant Daily Mirror. Het belangrijkste doel is om kinderen te leren hoe ze eenvoudige en gezonde maaltijden kunnen bereiden met verse ingrediënten, aldus Balls.

De maatregel zal enkel van toepassing zijn in Engeland. Andere Britse regio’s zoals Schotland en Wales kennen een autonome regeling inzake hun onderwijs.

De verplichte kooklessen maken deel uit van de regeringscampagne tegen zwaarlijvigheid, die woensdag gelanceerd wordt door Balls en de minister van Gezondheid, Alan Johnson.

Volgens een rondvraag zal de helft van de Britten binnen 25 jaar problemen hebben met zwaarlijvigheid, als de huidige trend zich doorzet.

bron: belga/jv

1 reactie

 1. @Yurtdisi

  British youngsters should follow next school year compulsory cooking classes at school. The cooking classes will be added to the training shedule for the dangerous increase in the number of overweight young people. It reports the British Ministry of Health.

  “Cooking Lessons at school about preparing healthy meals, are an important means for schools for their young people into healthy adults,” said Ed Balls, Secretary of State for Children, Schools and Families in the British newspaper Daily Mirror. The main aim is to educate children to learn how simple and healthy meals Can prepare with fresh ingredients, says Balls.

  The measure will only apply in England. Other British regions such as Scotland and Wales have an autonomous arrangements for their education.

  The compulsory cooking classes are part of the regeringscampagne against obesity, which launched Wednesday by Balls and the Minister of Health, Alan Johnson.

  According to a survey, half of the Britons within 25 years have problems with obesity, if the current trend continues.

  Source: Belga / JV

  translated by:

REAGEER OP DIT BERICHT

Vul een reactie in ajb
Vul hier je naam in

Ontvang Dagelijks

Gratis Gezonde Afslankrecepten

Gratis Recepten

15987