Eetstoornis door Campagne tegen Overgewicht

De Nederlandse overheid geeft veel geld uit aan campagnes tegen overgewicht. Terecht zou je zeggen, want veel Ne­derlan­ders, en vooral steeds meer kin­de­ren en jon­ge­ren, zijn te dik. Toch wordt er door De Nederlandse Ge­zond­heids­raad getwijfeld aan het effect van deze campagnes omdat ze wellicht eetstoornissen als anorexia en boulimia in de hand zouden werken.

Eetstoornissen *

Het is onduidelijk of preventie van overgewicht eetstoornissen beïnvloedt. Pre­ven­tie­pro­jec­ten tegen over­ge­wicht en obe­si­tas pro­be­ren de be­vol­king tot ge­zon­der eten en meer bewegen te sti­mu­le­ren. Maar wat doet al die aan­dacht voor een ge­zon­de­re leef­stijl met het risico op eet­stoor­nis­sen? In het advies Voor dik en dun con­clu­deert de Ge­zond­heids­raad dat het be­schik­ba­re we­ten­schap­pe­lij­ke on­der­zoek te mager is om hier­over uit­sluit­sel te geven. Het weinige dat we er over weten, vormt echter geen reden voor be­zorgd­heid.

bron *: gezondheidsraad.nl

REAGEER OP DIT BERICHT

Vul een reactie in ajb
Vul hier je naam in