Enquête gezondheid alle jongeren Moerdijk

Deze week valt bij 60.000 jongeren in Noord-Brabant tussen twaalf en achttien jaar oud een oproep binnen om mee te doen aan een jongerenenquête van de GGD. De bedoeling is om de gezondheid en het welzijn van de Brabantse jeugd in kaart te brengen.

Anders dan elders in Brabant, waar steekproefsgewijs jongeren worden benaderd, worden in de gemeente Moerdijk álle jongeren aangeschreven. Wethouder Marjolein de Wit: “Vanwege het feit dat we zo veel kernen hebben, willen wij resultaten op kernniveau, om precies te weten waar de problemen liggen.” De vragenlijst, die de jongeren schriftelijk of via het internet kunnen invullen, heeft betrekking op onderwerpen als gezondheid en leefgewoonten, school, relatie met de ouders, psychische problemen, vrijetijdsbesteding en voorzieningen.

De enquête is een vervolg op een vergelijkbaar onderzoek uit 2003 en dus moet het actuele onderzoek ook vergelijkingen opleveren met het verleden.

Op de vraag aan wethouder De Wit wat haar vooral bijgebleven is van de enquête van vier jaar geleden, zegt ze: “Heel verontrustend was de mededeling dat zelfs onder leerlingen van de groepen zeven en acht van de basisschool het gebruik van sigaretten, alcohol en drugs voorkomt en dat ze ook gokken. Positief resultaat van het onderzoek van destijds was dat jongeren uit Moerdijk gemiddeld meer sporten dan jongeren elders uit Brabant.”

REAGEER OP DIT BERICHT

Vul een reactie in ajb
Vul hier je naam in