Ergonomie

Wat is ergonomie ?

Het woord ergonomie is een neologisme uit de griekse woorden ergon (werk, arbeid) en nomos (wet, regel).
Er bestaan heel wat verschillende defenities, eenvoudig gezegd kan je stellen dat Ergonomie een interdisciplinaire wetenschap is die zich bezighoudt met de verhouding tussen mens-werk-produkt
Ergonomie streeft ernaar de werkomgeving, taken en produkten zo te verbeteren dat de veiligheid, het welzijn en het doeltreffend functioneren van de mens bevorderd wordt !

Wat is RSI ?

Over Repetetive Strain Injuries is er al veel geschreven. Wat bedoelt men eigenlijk met deze afkorting RSI ?

RSI is een paraplubegrip voor verschillende aandoeningen gekend onder verschillende benamingen zoals CTD (Cumulative Trauma Disorders), CTS (Carpaal Tunnel Syndrome) etc.
Deze aandoeningen ontstaan door een ongunstige werkhouding, steeds terugkerende bewegingen en kracht zetten.

Wat zijn de oorzaken van RSI ?

 • niet (her)kennen van het RSI probleem (verband wordt niet gelegd met het beeldschermwerken)

 • onderschatten en niet au serieux nemen van de eerste klachten

 • slechte werksfeer, te grote werkdruk

 • slechte werkplekinrichting

 • slechte, verkrampte werkhouding :

 • geen of onvoldoende pauzes

 • geen of onvoldoende afwisseling van houding & takenpakket

 • Wat zijn de verschillende fases van RSI ?

  RSI is een chronische aandoening en doorloopt 3 fases :

  1. polsen, ellebogen, handen & schouders doen pijn tijdens het werk, ze verkrampen en voelen verdoofd aan, dit gaat vaak gepaard met tintelingen. normaal verdwijnt de pijn na een korte rustperiode
  2. de klachten verergeren en verdwijnen niet als men stopt met werken, een langere rustperiode is nodig om krachtverlies en slapheid te doen verminderen
  3. de klachten zijn constant aanwezig, zelfs wanneer er niet bewogen wordt, enkele dagen rust helpt niet meer

  Geleidelijk aan evolueert men van de ene fase naar de volgende : wanneer men de laatste fase bereikt heeft, kan het maanden; zelfs jaren duren eer er verbetering optreedt en men eventueel terug kan werken.

  Besluit…. PREVENTIEF ingrijpen is dus belangrijk !
  Je werkplek ergonomisch inrichten is geen luxe maar een must ! Mini-breaks inlassen, rekoefeningen doen en regelmatig van houding afwisselen !

  © vetvrij.com – dit artikel mag niet zonder toestemming worden overgenomen.