Infecties

Wat is een infectie ? Een infectie is het geheel van reacties binnen het menselijk lichaam op bacteriën, virussen of meercellige parasieten die het lichaam zijn binnengedrongen en zich daar vermenigvuldigen. Sommige infecties zoals bijvoorbeeld longontsteking, huidinfecties en wondinfecties kunnen door bacteriën veroorzaakt worden. Andere zoals verkoudheid, griep, keelpijn en bronchitis kunnen door virussen worden veroorzaakt.   Wat is het verschil tussen een infectie en een ontsteking ? Ondanks verschillende oorzaken van een ontsteking, bestaat het proces zelf meestal uit dezelfde verschijnselen: roodheid, pijn, zwelling, lokale warmte en eventueel algemene temperatuursverhoging (koorts). Een ontsteking is een plaatselijke reactie van het lichaam op beschadiging van het weefsel. Beschadiging kan ontstaan door een scherp voorwerp, een infectieziekte, giftige of irriterende stoffen of een stoornis in de reactie van het afweersysteem. Een ontsteking is het gevolg van een lokale reactie van onze natuurlijke verdediging. Hierbij zetten de kleine bloedvaten ter plaatse uit, waardoor er een verhoogde instroom van bloed in de weefsels ontstaat en witte bloedcellen aangetrokkenaangelokt worden die de ontsteking gaan bestrijden en het dode weefsel verwijderen. Tegelijk worden extra voedingsstoffen aangevoerd die zorgen voor een snelle genezing. De ontstekingsreactie is dus een onaangename, maar wel een efficiënte manier van verdediging bij een lokale infectie. Het verloop van een ontsteking is afhankelijk van de aard van de verwekker en de ernst en de omvang van de beschadiging. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een acute en een chronische ontsteking. Een acute ontsteking ontstaat binnen een paar uur tot ongeveer twee dagen. Meestal is het verloop vrij hevig, maar van korte duur. Een chronische ontsteking begint veel langzamer, verloopt minder hevig, maar blijft voortdurend aanwezig.   Wat is het verschil tussen een bacterie en een virus ?

Bacteriën:
Bacteriën zijn levende micro-organismen. Een ander woord ervoor is microben. Er bestaan miljoenen soorten. Ze leven in de natuur, maar ook in en op ons lichaam. De meeste zijn totaal onschuldig. Meer nog, ze vervullen nuttige en onmisbare functies in ons lichaam.

Een beperkt aantal is wel schadelijk voor de gezondheid. Ze veroorzaken allerlei infecties. De belangrijkste zijn infecties van de luchtwegen, van maag en darmen en van de urinewegen. De meeste infecties zijn relatief onschuldig en genezen vanzelf, zeker als je verder in goede lichamelijke conditie verkeert. Andere zijn levensgevaarlijk, zoals hersenvliesontsteking.

Virussen:
Virussen zijn een ander soort van ziekteverwekkers. Ook dat zijn levende micro-organismen, die onder andere verkoudheid, griep en allerlei kinderziekten veroorzaken. Ze zijn veel kleiner en moeilijker te bestrijden dan bacteriën.

Wat is antibiotica ? Antibiotica zijn chemische geneesmiddelen die aangemaakt worden door schimmels. Ze worden ingezet in de strijd tegen besmettelijke ziektes. Ze werken echter alleen tegen infecties die veroorzaakt worden door bacteriën. Op virussen hebben ze geen enkel vat.   Hoe werkt antibiotica ? Antibiotica onderdrukken de groei van bacteriën gedeeltelijk of helemaal. Dat doen ze op verschillende manieren: sommige werken in op het genetisch materiaal van de bacterie, die daardoor stopt met groeien. Andere antibiotica vernietigen de celwand, waardoor de microbe openspat.

Op die manier voorkomen de antibiotica dat de bacteriën zich ongebreideld kunnen vermenigvuldigen en daarbij stoffen aanmaken die schadelijk of zelfs dodelijk zijn voor het lichaam. Je afweersysteem krijgt de kans om in het verweer te komen, voor het overspoeld wordt. Strikt genomen geneest je lichaam dus zichzelf. Met antibiotica koop je alleen maar tijd.