Luchtwegen

Wat zijn luchtwegen ? Door ademhalen krijg je zuurstof naar binnen en gaat koolzuur en stikstof naar buiten. De uitwisseling gebeurt in de longen. Er zijn twee soorten luchtwegen.
-de bovenste luchtwegen, neus, mond en keel.
-de onderste luchtwegen: de luchtpijp en de longen.
Aan de binnenkant zit slijm dat zuivert de lucht door stof uit de lucht te halen. Wat zijn luchtweginfecties ? De luchtwegen vormen de doorgang voor lucht tussen de buitenwereld en de kleine longblaasjes in de longen. In de longblaasjes wordt zuurstof opgenomen in het bloed en kooldioxide (een afvalstof) afgegeven.

De luchtwegen zijn verdeeld in ‘bovenste’ en ‘lagere’ luchtwegen. De bovenste luchtwegen bestaan uit neus, keel, bijholten, middenoor, stembanden en luchtpijp. De lagere luchtwegen bestaan uit de grote en kleinere luchtwegen (bronchiën), het longweefsel en de longblaasjes.

Luchtweginfecties komen zeer veel voor, vooral infecties van de bovenste luchtwegen. Rokers hebben meer kans op luchtweginfecties en hebben vaak langer klachten dan niet-rokers.

Bovenste luchtweginfecties worden meestal door virussen veroorzaakt en hoeven niet behandeld te worden. Het gaat om neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, middenoorontsteking en bijholteontsteking.

Lagere luchtweginfecties zijn vaak ernstiger. Dit zijn bijvoorbeeld acute bronchitis en longontsteking. De belangrijkste luchtweg aandoeningen zijn:

Astma:
Astma is een ontsteking van de luchtwegen. De luchtwegen zijn zeer gevoelig voor prikkels van buitenaf zoals bijvoorbeeld bak- en verflucht, uitlaatgassen, stofdeeltjes en stuifmeel. Door deze prikkels vernauwen de luchtwegen zich, waardoor de patiënt last krijgt van aanvallen van kortademigheid (benauwdheid). Deze kunnen kort duren, maar een aanval kan ook langer aanhouden. In de periode tussen de aanvallen heeft de patiënt meestal geen last. Soms hebben astmapatiënten klachten die bij chronische bronchitis worden genoemd.
Waarschijnlijk speelt erfelijke aanleg een rol bij de ontwikkeling van astma. In de ene familie komt astma vaker voor dan in de andere. Die aanleg betekent echter niet dat iemand per definitie astma krijgt. Astma is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. Behandeling is goed mogelijk, mits de aandoening vroegtijdig wordt herkend.
De laatste jaren is het inzicht in de behandeling van astmapatiënten sterk toegenomen. Hoewel astma helaas niet kan worden genezen, kan het grootste gedeelte van patiënten door gerichte behandeling wel klachtenvrij worden. Het vermijden van prikkels van buitenaf in combinatie met het gebruik van medicijnen (die meestal kunnen worden ingeademd) is tot dusver het meest succesvol.

COPD:
Het onderscheid tussen chronische bronchitis en longemfyseem ligt niet meer zo scherp als vroeger. COPD geldt nu als de beste benaming, omdat aspecten van zowel chronische bronchitis als emfyseem beide in het ziekteproces aanwezig zijn.

COPD wordt zoals gezegd in de meeste gevallen veroorzaakt door jarenlang roken. In de beginfase van COPD is er vooral sprake van een toename in slijmvorming. Daardoor krijgt de patiënt het benauwd en moet vaak hoesten. Op den duur raken de longen beschadigd en neemt ook de longinhoud af. Bij ernstig COPD kan – mede door afname van de kracht van ademspieren – de longfunctie met meer dan de helft verminderen.
COPD kunnen we net als astma helaas niet genezen. Wel zijn er steeds betere behandelingen voor astma, bronchitis en longemfyseem zodat klachten minder vaak optreden of minder erg zijn. Omdat roken één van de belangrijkste oorzaken is voor het onstaan van blijvende schade aan het longweefsel, is stoppen met roken de belangrijkste therapie bij COPD.

COPD komt vaak voor in combinatie met hartklachten. Ook dit is meestal terug te voeren op langdurig roken.