Rolator is een uitkomst in plaats van het einde

Ouderen moeten vooral eens leren dat het glas half vol is in plaats van half leeg. Ze moeten hun zegeningen tellen en niet te lang treuren over ongemakken.

Het zijn soms wonderlijke wezens, de 65-plussers. Vier van de tien ouderen uit de gemeente Epe zegt eenzaam te zijn. Maar als ze hun eenzaamheid in een cijfer moeten uitdrukken, is plotseling nog maar één op de tien eenzaam. Zeven van de tien ouderen hebben een chronische ziekte, maar zeven van de tien ouderen zeggen ook dat zij zich gezond voelen.

De ene oudere klaagt dat het leven vrijwel voorbij is ,,omdat” hij nu alleen nog met een rollator kan lopen, terwijl een leeftijdgenoot jubelt ,,dankzij” hetzelfde apparaat ,,weer mobiel” te zijn.

Ziedaar het beeld dat de GGD Gelre-IJssel schetst van ouderen uit de gemeente Epe. De gemeentelijke gezondheidsdienst heeft in samenwerking met de academische werkplaats Agora onderzoek gedaan onder 65-plussers en aan de hand daarvan een activiteitenprogramma opgezet waarmee sociaal-maatschappelijke organisaties uit de regio inspelen op de uitkomsten.

Een van de belangrijkste conclusies die de onderzoeksters Lotty de Weert, Jenneken Naaldenberg en Jeanette Lezwijn trekken, is meteen een aanbeveling: ,,Ouderen moeten proberen een goede balans te krijgen tussen hun problemen en de manier waarop ze daar mee omgaan. Sommigen hebben het in zich goed om te gaan met tegenslagen, maar andere ouderen helemaal niet.”

Het is zoals een van de ouderen het zelf verwoordde: ,,Gezondheid is ook niet te veel klagen, het gaat erom wat je nog wel kunt.”

Gezondheid omvat voor ouderen veel meer dan alleen hun fysieke en psychische gesteldheid. Gezondheid is ook kunnen genieten, zich goed voelen, geïnteresseerd en betrokken zijn, zelfstandig zijn, bij de tijd blijven, lekker in je vel zitten, zinvol leven, kunnen doen wat je wilt, nog kwiek zijn, gezelligheid. Wie veel van dit soort zaken mist, voelt zich niet alleen ongezond, maar zal ook gauw eenzaam zijn. En eenzame ouderen komen dikwijls in een neergaande spiraal terecht, weten de onderzoekers. Ze worden depressief, hebben weinig sociale contacten meer en door hun lichamelijke klachten hebben ze ook geen zin meer om aan iets mee te doen of er op uit te gaan. Het gebruik van medische voorzieningen en medicijnen neemt toe.

De GGD begint daarom in samenwerking met andere organisaties die zich om ouderen bekommeren in het najaar de campagne ‘Gezond ouder worden’. Met voorlichtingsbijeenkomsten en -materiaal moeten ouderen verleid worden tot deelname aan maatschappelijke activiteiten en er van worden doordrongen dat het leven ook senioren nog veel te bieden kan hebben. Tegelijkertijd is de gemeente Epe bezig met een nota ouderenbeleid, waarin allerlei aspecten van oud worden in de gemeente Epe worden belicht.

Probleem daarbij is dat eenzaamheid vooral een gevoelsmatige kwestie is. Volgens de positief ingestelde ouderen is er in de regio zo veel te doen, ook specifiek voor ouderen, dat ze nauwelijks de kans krijgen zich eenzaam te voelen. Anderen klagen dat ze niets leuk vinden en nergens meer energie voor hebben. En het grootste probleem: als ze naar huis gaan en de deur achter zich dicht trekken, zijn ze weer alleen, omdat man- of vrouwlief er niet meer is. En dat gevoel kan niemand ooit wegnemen.

bron: de stentor

REAGEER OP DIT BERICHT

Vul een reactie in ajb
Vul hier je naam in