Spiritualiteit

Spiritualiteit wordt te vaak verward met andere onderwerpen of men plaatst een bep. categorie ten onrechte onder Spiritualiteit. Het woord spiritisme lijkt er erg op: het heeft er helemaal niets mee te maken.

Paranormaal-zijn is een onderdeel apart en behoort niet thuis bij Spiritualiteit. Zo ook New Age een op zichzelf staande stroming is, maar niet bij Spiritualiteit thuis hoort. New Age en Spiritualiteit gaan uiteindelijk niet samen. Bepaalde principes botsen zelfs met elkaar.

Transpersoonlijke Ontwikkeling is Spirituele Ontwikkeling. Jungiaanse psychologie is een belangrijke basis voor Spirituele Ontwikkeling, alsmede Transpersoonlijke Psychologie en Kundalini. Jung’s begrip ‘Het individuatieproces’ heeft op een groot aantal mensen zo’n invloed gehad, dat zij daardoor ‘verlichting’ hebben meegemaakt. Spirituele Ontwikkeling heeft puur te maken met het naar binnen keren, zelfreflectie, introspectie, zelfbewustzijns-ontwikkeling. Wanneer je dat goed doet zul je in aanraking komen met het Al-dat-Is / God / De Christus of soortgelijke typeringen. Wanneer het Ego zich overgeeft aan de Ziel ontstaat het Zelf ofwel Christusbewustzijn. Wanneer men Verlichtingen kan bereiken door bijv. de Jungiaanse Filosofie dan spreek je naar mijn mening niet meer over een stroming, maar over een feit, een instrument.

Soorten spirituele gemeenschappen:

 • Boeddhisme
 • Christendom
 • Hindoeïsme
 • Islam, Soefisme
 • Jaïnisme
 • Jodendom
 • New Age
 • Taoïsme
 • Motieven voor spiritualiteit:

  1. ontdekken van zin en betekenis van je leven
  2. stimuleren van plezier en energie
  3. begrijpen en interpreteren van de missie/strategie in je leven
  4. tegengaan van stress, oververmoeidheid en (werk-)verslaving
  5. begrip krijgen voor andere culturen en relativeren van vooroordelen
  6. stimuleren van hulp-vaardig en creatief/innovatief gedrag en houding
  7. hanteren van angst, onzekerheid en lastige communicatieprocessen
  Kortom redenen genoeg om verstandig te experimenteren met spiritualiteit

  Waarom dan wel onderscheid maken

  Reden waarom het belangrijk is om te weten wat waar bij hoort, is, dat het je zoektocht kan vergemakkelijken en om te realiseren waar je echt mee bezig bent en waar je nou in feite staat in de Spirituele ontwikkeling of niet. Mensen zien soms door de bomen het bos niet meer en de rages die als zogenaamd Spiritueel worden gezien, volgen elkaar snel op. Vele cursussen / workshops worden hieromtrent gegeven, waarvan velen de klok hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. En onder die velen behoren helaas ook cursusleiders. Boeken die vaak voor ‘de massa’ zijn gemaakt, herken je aan de bombastische kaft, de meeste spirituele boeken zien er wat sobertjes uit. Het jammere van de laatste rages is dat veel auteurs heel veel van Jung hebben ‘hergebruikt’ (om het netjes uit te drukken), maar de diepgang uiteindelijk niet kunnen neerzetten of mensen weer in de waan laten voor een volgend exemplaar. Of men zet bepaalde onderwerpen in de verkeerde context, waarbij het oorspronkelijke volledig uit zijn verband wordt gehaald en men er uiteindelijk in de diepte niets mee kan. Consequenties van bepaalde onderwerpen worden dan niet aangehaald, maar dat wel serieuze gevolgen kan hebben voor een persoon en zijn / haar omgeving. De enthousiasteling herkent / begrijpt dit niet en volgt dan vaak braaf de lesjes. ‘Toeval bestaat niet? …. Toeval bestaat wel degelijk! Laat je niet gek maken!

  Wat is er dan gaande?

  Als je je in dit wereldje vertoeft en je bent zoekende (wat ieders goed recht is natuurlijk) dan is het verstandig te weten wat wat is en juist basisbegrippen als Projecties, bewust en onbewust, ego, schaduw etc. zijn een must. Van alleen maar eens horen zeggen, daar kan je niet zoveel mee. Mensen, cursusleiders kunnen je dan echt van alles wijsmaken. In de wereld van Spiritualiteit lopen behalve heel veel mensen die wel weten waar zij mee bezig zijn, helaas ook ontzettend veel mensen rond, die waan en werkelijkheid niet meer van elkaar kunnen scheiden. Die mensen kunnen (zelf niet wetende) gevaarlijk zijn vooral als dat mensen zijn die cursussen geven. Het maakt niet uit hoe zij eruit zien, spijkerbroek, net pak of Jezussandalen, daaraan zal je het niet herkennen. (zie menu Herken de Charlatans)

  Op de Spirituele weg naar Verlichting is het dus noodzakelijk onderscheid te kunnen maken. Anders heb je kans dat je in kringetjes blijft ronddraaien en de ene rage volgt na de andere en daarmee niet verder komt maar feitelijk juist aan het begin blijft staan van een hele lange weg nog te volgen. Eens zal je toch lef nodig hebben om over bepaalde hordes heen te springen. Spiritualiteit is als bergbeklimmen. Je hebt de juiste uitrusting en gereedschap nodig. Een bergbeklimmer gaat ook niet zomaar op de bonnevooi de Mount Everest beklimmen.

  Spiritualiteit is inderdaad erg mooi, maar kan soms erg zwaar en keihard zijn, omdat je geconfronteerd wordt met je’zelf’. Als er nou iets is waar mensen graag aan voorbij willen gaan, is het de ontmoeting met je-zelf wel. Laat staan de duistere kant in jezelf eens onder de loep te nemen. Loutering van het vuur door wat Jung het individuatieproces noemt. Het Kundaliniproces. De groei van de persoonlijkheid. Er zullen ongetwijfeld Ego- en Schaduwconflicten optreden. Doordat er zoveel bewustzijnslagen worden aangeraakt en je hersenen bepaalde stof moet verwerken, maar alles zo snel gaat, zullen er momenten zijn dat je alles zou willen stopzetten. Soms is dat waar je letterlijk doorheen gaat, wat je gaat meemaken, gaat zien, ontdekken in zowel het immanatie- als het emanatieproces zo ontzettend intens en zo groots, dat je het allemaal (tijdelijk) niet meer kan verwerken. Je hebt misschien de idee dat je bijna verpletterd wordt door de grootsheid van het Al-dat-IS. Het kan je hele denken omvergooien, al je overtuigingen doen instorten en tot schrik je eigen illusies onder ogen doen komen om ruimte te creeeren en daar het nieuwe te plaatsen. Vooral voor mensen die steevast verankerd zijn in New-Age of denken dat Paranormaal-zijn de weg is en dat dit betekent dat je Verlicht bent en je (ego) wil dat proces eigenlijk niet onder ogen komen, vooral voor die mensen kan het ontzettend pijnlijk zijn. Juist in de paranormale en New Age wereld zie je zo vaak mensen wiens ego er met hen vandoor is gegaan. Helaas beseffen zij dat zelf (nog) niet. Maar na deze Hoogmoed komt zeker den val! Op zich is dat geen schande, want iedereen heeft zijn eigen valkuilen die onder ogen gezien moeten worden. De valkuilen die je (ego) weghouden van Verlichting. Dat proces kan zo zwaar zijn en als je niemand in je omgeving hebt die dit proces begrijpt, dan wordt het des te moeilijker. Mensen kunnen daardoor serieus in de problemen komen en de verkeerde profesionele hulp krijgen.

  Wanneer mensen tegen mij zeggen: ik wil dit ook meemaken (wat ik mij kan voorstellen, want het is een zeer mooi proces, hoe pijnlijk het soms ook kan zijn), dan zeg ik altijd: ‘Weet je zeker dat je dit wilt, want als je eenmaal echt de weg van Spiritualiteit kiest, dan is er geen weg meer terug’. Als dat proces eenmaal in jezelf in gang gezet wordt, kan je het niet meer terugdraaien. Sommige richtingen kan je stopzetten, New Age, studies ook, Spiritualiteit niet!

  bron: Seraphina