St. Radboud onderzoekt militairen met bluetooth

Radboud Universiteit onderzoekt een groep van 100 én 10 militairen. Hoe gezond is het lopen van de Vierdaagse?

Actief zijn is gezond, maar hoe gezond dat weten we nog niet. Deze constatering van prof.dr. Maria Hopman, hoogleraar Integratieve fysiologie aan Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen, is reden genoeg om alle 44.033 ingeschreven deelnemers aan de 92ste Vierdaagse uit te nodigen om mee te werken aan een groot elektronisch te houden Vierdaagse Gezondheidsonderzoek.

Het onderzoek, middels een electronische vragenlijst die kort voor de Vierdaagse aan alle deelnemers is gestuurd, gaat in op vijf onderdelen, te weten: Algemeen, Activiteiten, Vierdaagse, Gezondheid en Zwangerschap.
Maria Hopman: Gegevens uit dit onderzoek kunnen we vergelijken met gegevens uit een andere elektronisch bevolkingsonderzoek (van mensen die niet de Vierdaagse lopen) en op die manier kunnen we vragen beantwoorden als Zijn Vierdaagselopers altijd al gezonder geweest dan anderen?

Gezondheid en bewegen
Vierdaagselopers kunnen de vragenlijst online invullen, de resultaten worden dan direct verwerkt zodat wij nadat de laatste deelnemer de gegevens heeft ingevuld direct de resultaten ter beschikking hebben, aldus professor Hopman. De vragen hebben vooral betrekking op bewegen, gezondheid en werk. We willen dit onderzoek de komende jaren herhalen waardoor er een goed inzicht ontstaat in de relatie gezondheid en bewegen.

Weinig sport
Maria Hopman deed vorig jaar al onderzoek naar de fysieke gevolgen van Vierdaagselopen onder verschillende weersomstandigheden. De resultaten van het onderzoek dit jaar moeten meer inzicht geven in de relatie tussen bewegen en gezondheid. Uit de gegevens van vorig jaar bleek al dat Vierdaagselopers, mensen in de leeftijd van 12 tot 92, niet per se heel gezonde, sportieve types zijn. Ze hebben best vaak een hoge bloeddruk, een hartinfarct achter de rug of kanker gehad.

Een flink aantal deelnemers doet buiten de Vierdaagse ook weinig aan sport en toch slagen ze erin om vier dagen achtereen 30 tot 50 kilometer te lopen. Hoe is dat te verklaren? Om daar achter te komen, willen we van zo veel mogelijk deelnemers weten hoe ze normaal gesproken leven, hoe ze zich voorbereiden en hoe gezond ze zijn.

Chippil
Naast het grootscheepse onderzoek onder alle deelnemers aan de Vierdaagse, zullen 100 proefpersonen tijdens de Vierdaagse een chippil slikken die hun lichaamstemperatuur meet.
Tijdens de Vierdaagse wordt daarnaast de vochthuishouding in de gaten gehouden van honderd geselecteerde proefpersonen vorig jaar waren dat er nog 65. Deze wandelaars worden iedere dag voor en na het lopen gewogen. Ook wordt bloed afgenomen én de lopers slikken iedere dag een pil met een chip erin, die hun kerntemperatuur meet. Om de vijf kilometer wordt deze temperatuur opgenomen met een speciale recorder. De pil verlaat na 24 uur het lichaam.

Bluetooth
Tien militairen worden bovendien continu in de gaten gehouden: via hun mobiele telefoon wordt met behulp van Bluetooth-technologie elke minuut hun lichaamstemperatuur doorgeseind naar een centrale computer. Zo kan hun temperatuurverloop nog preciezer worden gevolgd. Dit deelonderzoek is een stap op weg naar een mogelijkheid om in de toekomst van een grote groep lopers de temperatuur te volgen waarbij door middel van specifieke software de medische dienst van de Vierdaagse kan zien waneer er oververhitting dreigt. Ook ontvangen de wandelaars feed back via hun mobiele telefoon (bijvoorbeeld: , temperatuur komt in waarschuwingszone: meer rusten en drinken, of temperatuur komt in risicozone: onmiddellijk stoppen en koelen.

Dit laatste biedt weer aansluiting op het onderzoek dat vanuit het MIDAS-project naar de aanwending van moderne technologieën tijdens de Vierdaagse wordt verricht. Ook daar is het de bedoeling om tezijnertijd over te stappen van de veterchip naar een chip die in gsm-telefoons wordt gebruikt.

bron: Internationale Vierdaagse Nijmegen

REAGEER OP DIT BERICHT

Vul een reactie in ajb
Vul hier je naam in