Veel bezwaar tegen Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Sinds opening van het meldpunt EPD van de NPCF en Consumentendezorg.nl op 3 november zijn er al ruim 1000 vragen en meldingen per mail en telefoon binnengekomen. Is men over het EPD algemeen wel positief, over de gevolgde procedure is men minder te spreken. Toch zijn er sinds zaterdag al 15.000 bezwaarformulieren terug gestuurd.

Het merendeel van de vragenstellers geeft aan het goed te vinden dat gegevens tussen zorgverleners uitgewisseld kunnen worden, zodat zij niet hetzelfde verhaal opnieuw hoeven te vertellen en medicatie goed op elkaar afgestemd kan worden. Vooral mensen die nu al veel gebruik maken van verschillende zorgverleners en medicijnen vinden dit belangrijk, omdat zij nu vaak tegen knelpunten bij de overdracht van gegevens aanlopen.

Van de reacties gaat 14% over de folder die het ministerie van VWS heeft gestuurd. Ruim 11% van de mensen reageert op het feit dat zij zelf bezwaar moeten maken als zij geen gebruik willen maken van het EPD. Via de brief die het ministerie van VWS afgelopen zaterdag heeft gestuurd, kunnen mensen bezwaar maken tegen uitwisseling van hun gegevens via het EPD. Veel mensen geven aan dat zij eigenlijk vinden dat dit de omgekeerde wereld is: “De minister had mij ook kunnen vragen of ik dit wil”, aldus een respondent.

Veel onrust en onduidelijkheid is er over wie er nu precies inzage heeft in de medische gegevens. Eenderde van de reacties gaat deels hierover. Vooral de zorgverzekeraar, -bijvoorbeeld als deze eigenaar is van een ziekenhuis-, of de werkgever, -via de ARBO arts-, zijn gevreesd.
Atie Schipaanboord, adjunct directeur NPCF begrijpt dat mensen hier ongerust over zijn. “Privacy is een belangrijk onderwerp en moet goed geregeld zijn. Maar zorgverzekeraars, belastingdienst, overheid en werkgevers hebben nadrukkelijk geen inzage in de medische gegevens. Alleen huisartsen, apotheek en specialist kunnen gegevens bij elkaar inzien. Het EPD is goed beveiligd en uitwisseling van gegevens gebeurt alleen als de patiënt daarvoor toestemming geeft. Ook als zorgverzekeraars banden hebben met ziekenhuizen, kunnen zij de gegevens van mensen niet inzien.”

Overigens bestaat het EPD niet uit één dossier. Met uitwisseling van gegevens wordt bedoeld dat zorgverleners bij elkaar in de gegevens kunnen kijken. De gegevens blijven dus in de dossiers van de betreffende zorgverlener staan, zoals ze daar ook nu al zijn opgeslagen. De medische gegevens worden niet opgeslagen in een centraal dossier.

Het merendeel van de respondenten vindt dat zij zelf minimaal ook toegang moeten hebben tot de eigen gegevens. De minister heeft toegezegd dat dit één van de prioriteiten is bij de landelijke uitrol van het EPD. Vanaf eind 2009 is dit voor iedereen mogelijk.

Ook wordt er nog gereageerd op de kosten die het maken van bezwaar met zich mee zou brengen. Inmiddels heeft de minister toegezegd dat deze kosten gecompenseerd zullen worden.

Sinds zaterdag hebben 15.000 mensen een bezwaarformulier tegen het elektronisch patiëntendossier (EPD) opgestuurd.

Dat zei minister Ab Klink (Volksgezondheid) gisteren in overleg met de Tweede Kamer. Zaterdag kregen alle huishoudens informatie over de start van het dossier en een formulier om bezwaar te maken. De Kamer vindt het niet goed dat mensen kosten moeten maken om bezwaar aan te tekenen voor een kind onder de zestien. Sommige fracties vonden de campagne ook te vroeg, omdat de Kamer nog moet beslissen over het patiëntendossier.

Maar de wens om de brief in te trekken, leefde slechts bij een minderheid van de Kamer. Wel kreeg Klink een karrenvracht vragen, onder meer over de adressering van de brief en gescheiden ouders die kunnen bakkeleien of de medische gegevens van hun minderjarige kinderen al of niet uitgewisseld mogen worden. SP’er Ada Gerkens repte van broddelwerk, Roos Vermeij van de PvdA sprak van een valse start. Klink stelde dat vrijwel iedereen de brief heeft gekregen.

Overigens riep de Kamer de huisartsen op geen misbruik te maken van de vragen die de brief van Klink heeft opgeroepen. De huisartsen zeggen dat de privacy van patiënten in het geding is. Maar de Kamer, die op zich achter het dossier staat, wil niet dat de huisartsen knagen aan het draagvlak van het EPD.

Huisartsen, apothekers en specialisten in ziekenhuizen kunnen met het dossier informatie over patiënten en hun medicijnengebruik raadplegen via een beveiligd computersysteem.

Wilt u laten weten wat u van het EPD vindt? Geef dan hieronder uw reactie.

bron: consumentendezorg.nl / ANP

2 Reacties

  1. “Informatie is kennis, en kennis is macht” De overheid als iniatiefnemer van het EPD-systeem. Zou in dringende gevallen, bijv. als er sprake is van een (politieke) criminaliteit, een kijkje willen/kunnen nemen in het dossier van mensen. Zonder dat er misschien een dringende aanleiding voor is. Men heeft de privacy wel hoog in het vaandel staan. Maar het EPD is wat deze privacy aangaat overgeleverd aan wettelijke zelfregulering. Een typische situatie die haaks staat op de “Eed van Hippocrates”?
    Informatie uit een patientendossier hoort niet over het internet te vliegen! Bovendien hackers zijn slim!

  2. Wat een slechte gang van zaken! Een heel gedoe om niet aan dit EPD mee te werken en het kost je tijd en ook nog geld. Het lijkt wel wat op de voorstellen met donoren; iedereen zou donor zijn in dit land, alleen wie bezwaar maakt wordt dat niet. De reactie toen daar op mocht toch wel een signaal zijn geweest. Ik zie straks onze bakker al brood afgeven aan de deur; ik zie u zo vaak en ik dacht dat dit wel in uw voordeel was. U had geen bezwaar gemaakt, dat kon afgelopen week bij ons in de winkel; dus dit brood moet u even betalen… Sukkels. Nooit van Orwell gehoord? Daar gaan we langzaam heen in dit land. Wanneer een groot deel van de top uit de zorg verdween, in de Noorzee of zo, zou er op de werkvloer waar bezuinigt wordt op de bezuinigingen veel efficienter en beter gewerkt kunnen worden. De informatie van de Nederlanders met dit “veilige”EPD ligt binnen een jaar open voor wie maar belang heeft aan deze gegevens. (tegen een betaling natuurlijk met een oeps verklaring, waarom dit niet had mogen gebeuren wanneer achteraf dit uitkomt)

REAGEER OP DIT BERICHT

Vul een reactie in ajb
Vul hier je naam in