Verkeerslawaai slecht voor gezondheid

In opdracht van T&E, de Europese federatie voor transport en milieu, heeft CE Delft een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van geluidshinder op de gezondheid. De resultaten tonen aan dat verkeerslawaai het risico op gezondheidsproblemen vergroot.

Jaarlijks zouden ruim 245.000 Europeanen te maken kunnen krijgen met cardiovasculaire ziektes veroorzaakt door het verkeerslawaai. Ongeveer 20 procent van hen loopt het risico vroegtijdig te overlijden door een dodelijke hartaanval. Het verkeerslawaai kan vrij simpel worden verminderd door gebruik te maken van de nieuwste technische mogelijkheden bij de productie van auto’s en banden en de aanleg van wegen.

Een belangrijke veroorzaker van geluidsoverlast is het wegverkeer, gevolgd door vliegtuig- en spoorwegverkeer. De World Health Organization duidt verkeerslawaai aan als een serieus probleem voor de gezondheid. Onderzoek door CE Delft toont aan dat blootstelling aan lawaai een aantal mogelijke gezondheidseffecten tot gevolg kan hebben, zoals

  • ergernis,
  • verstoring van slaap,
  • verstoring van het cognitieve functioneren (het vermogen om te leren en te begrijpen),
  • cardiovasculaire ziektes en
  • negatieve effecten op de mentale gezondheid.

Stress en verhoogde bloeddruk

Stress kan een gevolg zijn op verstoring van de slaap. Deze stress kan de productie van hormonen op gang brengen, die vervolgens kunnen leiden tot verschillende tussenliggende effecten, waaronder een verhoogde bloeddruk. Bij langdurige blootstelling aan deze effecten kan het risico op cardiovasculaire ziekten en psychiatrische stoornissen worden verhoogd. Of een persoon ook daadwerkelijk last krijgt van bovengenoemde klachten is deels afhankelijk van individuele karaktereigenschappen, in het bijzonder houding en gevoeligheid voor lawaai.

Kosten

De overlast en gezondheidseffecten brengen kosten met zich mee. De sociale kosten die gepaard gaan met het verkeerslawaai worden geschat op € 40 miljard per jaar in de Europese Unie.

Maatregelen

Met het toenemen van de verkeersvolumes zal ook de geluidsbelasting, zonder het nemen van passende maatregelen, verder toenemen. Het verkeerslawaai kan echter vrij eenvoudig worden verminderd door gebruik te maken van de nieuwste technische mogelijkheden bij de productie van voertuigen, spoorwegmaterieel en banden en bij de aanleg van wegen.

Het onderzoek laat zien dat de meest kosteneffectieve maatregelen de maatregelen zijn die bron van het lawaai aanpakken, zoals het lawaai van de motor, de uitlaat, de mechanische systemen en het contact tussen de banden en de weg of wielen en het spoor. Deze maatregelen zijn effectiever dan bijvoorbeeld het isoleren van huizen of het plaatsen van geluidsschermen.

Het complete rapport kun je hier downloadenBron: ce.nl

REAGEER OP DIT BERICHT

Vul een reactie in ajb
Vul hier je naam in