Vitamientjes uit Den Haag

Het kabinet wil dat het voor consumenten makkelijker wordt te kiezen voor een gezonde leefstijl. Gezonde voeding is daarvan een belangrijk onderdeel. Maar de overheid gaat hierbij vooral uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, producenten en maatschappelijke instellingen zoals scholen, werkgevers etc. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld voedselveiligheid waarbij de overheid normstellend optreedt. Dit staat in de nota ‘Gezonde Voeding, van begin tot eind’ die minister Klink van Volksgezondheid mede namens zijn collega Verburg van LNV naar de Tweede Kamer gestuurd heeft.

Om consumenten een bewuste keuze te kunnen laten maken is het bevorderen van een gezond aanbod door het bedrijfsleven van belang. Daartoe stimuleert de overheid onderzoek, innovatie en zelfregulering door het bedrijfsleven. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de gezondheidszorg.

Nadruk op voedingspatroon
Consumenten moeten bewuster en gemakkelijker kunnen kiezen voor gezonde voeding. De speerpunten van het voedingsbeleid liggen bij jeugd en ouderen. Bij jeugd, omdat gezonde voedingsgewoonten op jonge leeftijd een goede basis legt en gezondheidswinst oplevert voor nu en later. Bij ouderen is onder meer ondervoeding een serieus, maar onderbelicht probleem. Meer aandacht voor gezonde voeding is ook een thema dat binnen de gezondheidszorg de nodige aandacht verdient. Op deze manier wordt een verbinding gelegd tussen preventie en zorg; een belangrijke wens van het kabinet. In de voedingsvoorlichting komt daarom de nadruk te liggen op het totale voedingspatroon in plaats van op de afzonderlijke producten.

Gezondheidswinst
Meer aandacht voor voeding kan veel gezondheidswinst opleveren en het geneesmiddelenverbruik verminderen. Als de gehele Nederlandse bevolking voldoet aan de voedingsaanbevelingen dan sterven er in 20 jaar naar schatting 140.000 mensen minder dan bij gelijk blijven van de huidige situatie. Ook verminderen de totale zorgkosten voor chronische ziekten dan met ongeveer 3%.

Het kabinet vraagt daarom de voedingsmiddelenindustrie, handel, retail, catering en horeca om hun voedselaanbod gezonder en gevarieerd te maken en om consumenten duidelijk te maken wat de samenstelling van een product is. Zij hebben hierin een belangrijke eigen verantwoordelijkheid.

De nota Gezonde voeding, van begin tot eind is te vinden op de site van het VWS.

bronnen: foodholland.nl, Ministerie van VWS

REAGEER OP DIT BERICHT

Vul een reactie in ajb
Vul hier je naam in