Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en wij deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk trachten te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

Inleiding

vetvrij.com is een onafhankelijke website met informatie over dieet, voeding en gezondheid. Wij werken met een klein team van enthousiaste vrijwilligers.  vetvrij.com neemt de uiterste zorg in acht bij het samenstellen en onderhoud van de informatie die u via de website kunt raadplegen. De inhoud van de pagina’s dienen echter uitsluitend voor persoonlijk gebruik. vetvrij.com kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid / volledigheid van de gepresenteerde informatie op enig moment.

Raadpleeg bij twijfel een deskundige

Het opvolgen van adviezen en gebruik van onderdelen van vetvrij.com geschied volledig op eigen risico. Het klakkeloos gaan volgen van een dieet kan gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Het effect van het volgen van een dieet dieet zegt niets over de eventuele doeltreffendheid van dat dieet. Gebruik van onderdelen van deze site geschied volledig op eigen risico. Neem bij twijfel contact op met een deskundige.

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Contact

Mocht u na het lezen van onze disclaimer nog vragen hebben neem dan contact met ons op.

met dank aan Nunc Ius