Home Dieet, Voeding, Gezondheid, Sport Aambeien Sympthomen, Behandelen en Genezen

Aambeien Sympthomen, Behandelen en Genezen

Dit artikel geeft meer informatie over de klachten, de oorzaak en de behandeling van aambeien. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

Sympthomen Aambeien

Aambeien (haemorrhoïden) zijn uitgezakte zwellichamen nabij de anus. Deze zwellichamen heeft iedereen. Ze bevinden zich aan de binnenkant op het eind van de endeldarm en het begin van de sluitspier. Zo’n zwellichaam is een sponsachtig netwerk van bloedvaatjes, bedekt door een dun laagje slijmvlies. Aambeien zijn dus eigenlijk gezwollen bloedvaten. Je kunt ze het beste vergelijken met spataderen. Ze zitten alleen op een vervelende plaats: binnen de sluitspier van de anus. Soms zijn ze zo gezwollen dat ze naar buiten puilen. Het is een pijnlijk gevoel, vooral tijdens en na de stoelgang. Soms bloeden ze, of raken ze ontstoken. Overigens zijn niet alle bloedingen uit de anus het gevolg van aambeien. Ook als je zeker weet dat je aambeien hebt, kan dat bloeden toch door iets anders veroorzaakt worden. Daarom moet een arts in geval van bloedingen altijd vaststellen waardoor het precies komt.

A) Inwendige aambei
B) Uitwendige aambei
C) Gecombineerd inwendig en uitwendig
D) Getromboseerde aambei

(In de verwijde vaten van de aambei heeft zich een stolsel gevormd)

De oorzaak van Aambeien

Op zich zijn die gezwollen bloedvaten niet meer dan zwakke plekken. Niets bijzonders dus. Het wordt pas vervelend als er veel druk wordt uitgeoefend op die plaatsen. En in de buurt van de anus hebben ze vaak nogal wat te verduren. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld veel zitten en onvoldoende lichaamsbeweging, of een te hoog lichaamsgewicht. Maar de voornaamste oorzaak zit in ons eten. Tegenwoordig bevat het voedsel minder vezelstoffen. Vezelstoffen verteren niet en houden vocht vast, waardoor de ontlasting zacht en week wordt. Het ontbreken van die vezelstoffen in de voeding heeft dus een harde, droge ontlasting tot gevolg. Daardoor verloopt de stoelgang niet zo gemakkelijk. We moeten persen en kracht zetten. Dat is een zware belasting voor die zwakke plekken. Ze raken geïrriteerd en zwellen op. Zo kunnen aambeien ontstaan en uitzakken.

Klachten van Aambeien

Aambeien kunnen verschillende klachten met zich meebrengen. Soms zakken ze uit, mogelijk zelfs door de sluitspier heen naar buiten. Dit geeft meestal een propgevoel. Het slijmvlies op de aambei kan kwetsbaar worden, waardoor er bij het afvegen wat helderrood bloed op het toiletpapier komt. Het is ook mogelijk dat er wat darmslijm en/of dunne ontlasting door de sluitspier ‘lekt’. Dit veroorzaakt vaak hinderlijke jeuk.

Als de aambeien in de anus afknellen zwellen ze verder op, en bestaat de kans dat ze kapot gaan. Hierdoor verlies je wat helderrood bloed na – of op – de ontlasting. De sluitspier van de anus en de huid rondom dit gebied raken daarvan meestal geïrriteerd, wat een branderig gevoel en jeuk tot gevolg heeft.

Wanneer de inklemming verder toeneemt, ontstaat vaak pijn. Soms ontstaat ook een pijnlijke zwelling in de anus. De bloedstroom in de aambei kan stagneren, er kan zich een stolsel (thrombus) vormen. Zo’n bloedstolsel in een aambei (getromboseerde aambei) is vaak zeer pijnlijk.

Aambeien Genezen

Aambeien, die eenmaal zijn uitgezakt, blijven uitgezakt. Met bepaalde maatregelen en leefregels kunnen klachten worden voorkomen of verzacht.

Aambeien Voorkomen

Klachten kunnen worden voorkomen door de stoelgang zacht te houden. Daarvoor is het eten van voldoende plantenvezels (zemelen, bruinbrood, etcetera) en het drinken van veel water nodig. Zemelen zijn het beste. U koopt ze bij de kruidenier of de drogist. Doe er een eetlepel van in een kop yoghurt. Om te beginnen drie maal per dag. Al gauw wordt uw ontlasting minder hard en droog. Als deze te dun wordt, kunt u volstaan met een of twee eetlepels per dag. Je voelt dat zelf het beste aan.

Voorts moet bij aandrang voor ontlasting het toiletbezoek niet te lang worden uitgesteld. Een zekere regelmaat voorkomt dat op ongelegen momenten de ontlasting opgehouden moet worden.

Ook het zo veel mogelijk vermijden van persen voorkomt klachten van uitzakkende aambeien.

Regelmatig een warm bad zorgt ervoor dat de anus zich kan ontspannen. Ook als er klachten zijn als branderigheid, pijn, jeuk en eczeem rond de anus is een warm zitbad een goed middel ter bestrijding van de klachten (hygiëne).

Zalven en zetpillen kunnen de pijn en branderigheid doen verdwijnen.

Zorg verder voor wat meer beweging, zeker als u een zittend leven leidt. En als je te zwaar bent, probeer wat af te vallen met een dieet uit de dieetlijst.

Gebruik niet teveel koffie, thee, koolzuurhoudende dranken en suiker. Ze prikkelen de anus en daar kunt u jeuk en eczeem van krijgen. Aambeien zijn een hinderlijke kwaal. Maar met een beetje zorg en regelmaat kom je er best weer vanaf.

De meeste patiënten met aambeienklachten hebben baat bij deze maatregelen en leefregels.

Aambeien Opereren

Wanneer ondanks het nemen van bovengenoemde maatregelen en leefregels de klachten toch voortduren, is verdere behandeling aangewezen.

Aambeien Onderzoeken

De klachten die aambeien kunnen geven, kunnen ook voorkomen bij andere afwijkingen van de endeldarm of de anus. Het is daarom van belang dat er een goed onderzoek wordt verricht en gekeken wordt naar de anus, het anale kanaal en het begin van de endeldarm. Zo nodig moet er ook ander aanvullend onderzoek plaatsvinden (uitgebreid kijkonderzoek en/of röntgenfoto van de dikke darm). Dit komt vooral voor bij patiënten boven de vijftig jaar. Bij jongere patiënten is in het algemeen het onderzoek van de anus en het anale kanaal voldoende. De arts zal het onderzoek doen in een voor de patiënt onelegante houding, namelijk de knie-/elleboogsligging of linker zijligging. Daarbij kijkt hij naar de omgeving van de anus en de anus zelf en voert ook nog met de vinger een inwendig onderzoek van de anus en begin van de endeldarm uit. Ook wordt er met een kijkbuisje in de anus gekeken naar het anale kanaal en het laatste stukje van de endeldarm. Hierbij kan worden vastgesteld of er aambeien of andere afwijkingen aanwezig zijn.

Wanneer door pijn het onderzoek onmogelijk is, kan het met plaatselijke verdoving of algehele narcose worden uitgevoerd. Een arts zal met je bespreken welke onderzoeken nodig zijn alvorens tot een behandeling over te gaan. Daarna hoor je of bij jou aambeien zijn geconstateerd, of een behandeling noodzakelijk is, en zo ja, welke.

Aambeien Behandelen

Een logische behandeling is het terugbrengen van de zwellichamen op hun oorspronkelijk plaats. Het uitzakken is dan verholpen en de aambeien kunnen dan ook geen klachten meer geven. Een tegenwoordig veel toegepaste methode is het afbinden van het overtollige slijmvlies met behulp van rubberbandjes (rubberbandligatie). Het slijmvlies sterft binnen zeven tot tien dagen af en het wondje geneest met een littekentje. Het elastiekje komt later vanzelf met de ontlasting naar buiten.

Een andere mogelijkheid is het spuiten van een irriterende vloeistof onder het slijmvlies. Als gevolg van de daarna optredende reactie verkleeft het slijmvlies aan de onderlaag. Bij een derde behandelingsmogelijkheid wordt ook het slijmvlies op de onderlaag gefixeerd. Hierbij wordt met een infrarood licht een brandwondje op het slijmvlies gemaakt.

Ook kunnen combinaties van de genoemde behandelingen worden uitgevoerd. De ingrepen kunnen allemaal poliklinisch in 15-30 minuten gebeuren. Meestal is bij meer dan de helft van de patiënten al een goed resultaat te verwachten na de eerste poliklinische behandeling voor aambeien. Indien de verzakking van de aambeien erger is, kan een tweede of derde poliklinische behandeling nodig zijn.

Een operatie met ziekenhuisopname is voor aambeien nog zelden nodig. Het operatief verwijderen van aambeien wordt slechts bij uitzondering uitgevoerd, alleen bij zeer grote en pijnlijke afwijkingen.

Bij volledig uitgezakte en ernstig afgeknelde aambeien, waarbij veel pijn bestaat, kan geen poliklinische behandeling plaatsvinden. Door middel van een operatie wordt dan de spanning van een deel van de kringspier onderbroken. In verband met de pijn vindt deze operatie meestal onder algehele narcose plaats.

Grote aambeien worden chirurgisch verwijderd. Soms wordt een inwendig verband voor 24 uur gegeven.

Aambeien Complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij operaties voor aambeien de normale risico’s op complicaties van een operatie. Deze kunnen klein zijn, zoals een ontsteking van het vat waar het infuus in zit, of een urineweginfectie. Hinderlijker is het wanneer een nabloeding optreedt. Soms wordt dan op de afdeling nog een extra hechting geplaatst; eventueel ga je terug naar de operatiekamer om onder narcose nog een keer bekeken te worden. Indien je bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet je dit vóór de behandeling aan de arts melden. Deze medicijnen geven een verhoogd risico op nabloedingen en zullen derhalve tijdelijk gestopt dienen te worden in overleg met de arts.

Wanneer een rubberbandje de endeldarm verlaat (het korstje gaat van de wond), kan er wat bloedverlies optreden. Wanneer het bloedverlies meer lijkt dan een kopje vol, moet u contact opnemen met het ziekenhuis. Soms is dan directe behandeling via de Spoed Opname of Eerste Hulp afdeling van het ziekenhuis nodig.

Ten gevolge van een ontsteking op de behandelingsplaats kan er kortdurend een geringe temperatuurverhoging optreden.

De brandwondjes die bij de infraroodbehandeling worden gemaakt, kunnen enkele dagen wat vochtafscheiding veroorzaken.

Het inknippen van een deel van de sluitspier heeft op het ophouden van de ontlasting nauwelijks invloed. De behandeling geeft bijna nooit complicaties en de pijn zal meestal afnemen. De behandeling kan een vermindering geven van de onbewuste controle van winden en/of diarree.

Bij de nu nog zelden noodzakelijke operaties voor het verwijderen van aambeien kan het operatiegebied de eerste dagen na de operatie erg pijnlijk zijn. Hiervoor zullen dan pijnstillers worden voorgeschreven.

Een vervelend probleem is het op gang brengen van de ontlasting na de operatie. Dit kan de eerste keer pijnlijk en bloederig zijn, maar als de ontlasting door de laxeermiddelen soepeler is geworden, gaat het allemaal makkelijker waarbij dan ook de wonden gemakkelijker genezen. Natuurlijk krijgt u pijnstillende middelen wanneer dit nodig is

Na de Aambeien Behandeling

Voor de poliklinische behandeling is geen verdoving of narcose nodig. Toch kan bij de behandeling door rubberbandjes, inspuiting of infraroodbrandwondjes een onaangenaam gevoel optreden gedurende één tot twee dagen. De ernst van de klachten kan afhankelijk zijn van de grootte van het behandelde oppervlak. De meeste patiënten hebben geen pijnstillers nodig. Een warm bad of douche kan de klachten doen verminderen. Ter voorkoming van een harde ontlasting en persen, is het van belang na de behandeling extra vezels te gebruiken.

Na de chirurgische behandeling in het ziekenhuis moet de wond regelmatig worden verzorgd. Indien je dit niet zelf kunt, wordt in overleg met u de wijkverpleegkundige van uw ontslag op de hoogte gesteld. De wijkverpleegkundige neemt zelf contact met je op om verder afspraken te maken. Ook thuis moet u nog veertien dagen laxeermiddelen gebruiken. Het recept hiervoor krijg je mee vanuit het ziekenhuis.

Indien je in het ziekenhuis zitbaden krijgt voorgeschreven, moet je hiermee ook thuis doorgaan. Na ongeveer veertien dagen, als de wond goed droog is, mag u stoppen met de zitbaden. Ook hierbij kan de wijkverpleegkundige u zo nodig hulp bieden.

Heb je last van een moeilijke stoelgang, gebruik dan vooral vezelrijk voedsel. Ongeveer een tot drie weken na de operatie kom je voor controle terug op de polikliniek. Afhankelijk van de bestaande klachten op dat moment wordt je eventueel nog een enkele keer op de polikliniek terugverwacht.

Het anale kanaal is na een poliklinische behandeling meestal binnen drie tot vier weken genezen. Gewoonlijk merkt de patiënt er niet veel van. De gebruikelijke dagelijkse activiteiten kunnen na één of twee dagen worden hervat.

Na opname en behandeling onder narcose dient men rekening te houden met een langer ziekteverzuim.

Ook al zijn de aambeien na behandeling weer op hun normale plaats gebracht, na jaren kunnen opnieuw klachten ontstaan. Dit kun je proberen te voorkomen door zo veel mogelijk bovengenoemde maatregelen en leefregels in acht te nemen. Dus meer plantaardige vezels eten, veel water drinken en persen voorkomen.

Met dank aan de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Tips om Aambeien te behandelen en genezen

Tot slot kwamen we nog een aantal tips van oma tegen om het aambeienleed wat te verzachten.

 • Last van aambeien? Los enkele tabletjes superol op in een halve liter water en een paar maal per dag met een watje deppen. Helpt echt.
 • Aambeien, Stop wat ijsklontjes in een plasticzakje druk dit tegen de aambei, deze trekt zich dan terug.Misschien enkele keren herhalen.
 • Als je last hebt van aambeien, smeer er iedere dag sudocrem op dat helpt echt.
 • Neem elke dag een tabletje RUTINE in. (te halen bij De Tuinen of reformzaak). Na enkele dagen ben je van je aambeien af!
 • Mijn moeder had vroeger altijd een tamme kastanje in haar zak die had ze bij haar voor aambeien, eet een stukje er van af en kauw er goed op, het help doe dat een paar keer op de dag.
 • Heb je last van aambeien? Maal “wilde” kastanjes zeer fijn en neem dagelijks een goede mespunt met wat drank in. U zult zien na een tijdje heb je er geen last meer van.
 • Draag een stukje wortel van helmkruid[is onkruid] op je huid b.v. aan een leren veter of ketting om je hals.
 • Haal bij de drogist Hamamelis zalf van Vogel, flink smeren en met één dag zijn de klachten een heel stuk minder, na een paar dagen ben je er helemaal vanaf
 • Heeft u last van aambeien , doe voor u naar bed gaat een paar ijsklontjes in een plastiek zakje en leg dat als u gaat slapen tussen u billen.
 • Bij uitwendige aambeien een gebruikt theezakje erop leggen.

met dank aan omaweetraad

18 Reacties

 1. Mss een aparte reactie,
  maar ik merk bij seksuele opwinding,
  dat de spanning in mijn bekken en op de anus soms groter wordt, waardoor er aambeien ontstaan. Lastig want bij mijn vriendin heb ik er dus vaker last van.
  Het helpt mij dus om de seksuele opwinding niet te zoeken. Helaas maar waar.

 2. Het is van belang om vezelrijk voedsel te eten en bij last kan je gebruikmaken van een zalfje of tablet. Combinatie van deze twee werkt zeer effectief. Deze kan je discreet bestellen op aambeienzalf.eu.

 3. Voor mij heeft het overschakelen van wit naar volkorenbrood en het minderen van suikers enorm geholpen tegen nieuwe aambeien, ik raad dit dan ook iedereen aan die last heeft van deze vreselijke kwaal.

 4. Oké, Mumba, dank je voor de tip!
  Ik was donderdag lichtelijk in paniek. Want zoveel bloedverlies had ik nog nooit gehad. Ben aan het smeren met hamameliszalf en dat werkt goed. Het druppelt nog iets na maar alles heeft weer de normale proporties aagenomen.

  Na de toiletgang dep ik het schoon met vochtig toiletpapier met aloë vera (van de C1000) en daarna dus de zalf erop.

 5. Gedroogde abrikozen heeft bij verschillende kennissen van mij ook geholpen, beste is ’s morgends 2 van te nemen. Wat ook zou helpen is zaadjes van brandnetel in honing doen en weer in den morgend een soeplepel zonder al te veel te kauwen slikken. De laatste heb ik geprobeerd en lang goed van geworden.

  Vriendelijke groetjes

 6. Vandaag grote schrik gehad. De aambei is geknapt. Er druppelde zo een straaltje bloed in het toilet. Doc gebeld. En het advies gekregen om het uit te laten bloeden. Als t morgen nog niet over is doc weer belle. Pfff.

 7. Hoi Linda!

  Je bedoelt dat sponsige snoep? Wat je ook bij een Turkse winkel kan kopen of bedoel je tutti frutti: gedroogd fruit met pruimen, abrikozen, appel e.d.?

  Ja, tis ffe zoeken he? Wat of bij je past: bij mij is het ook de lijnzaad wat het beste helpt: en dan de gebroken variant…!

  Groetjes,

  Miepie

 8. Ik gebruik ook al jaaaren lijnzaad door de yoghurt. Helpt bij mij prima. En misschien een beetje vreemd, maar ik eet regelmatig ’turks fruit’ dit is te vinden bij de AH. Het is gedroogd fruit en ik heb er baat bij. Sterkte allemaal! Linda

 9. Heey Anna,

  Hoe gaat het er nu mee?

  Ik ben weer over op de gebroken lijnzaad door de joghurt heen. Bevalt mij nog het beste.

  Verder 3 zakjes movicolon en 2 x 20 ml lactulosestroop. En als het écht niet gaat….. heb ik klysma’s van de huisarts voorgeschreven gekregen…

  Sterkte hoor!

 10. Hallo Anna, trianal kan de pijn verzachten, honing met brandnetelzaad mengen en elke morgend een lepel nemen kan wonderen doen, gedroogde perziken eten, kiwi’s zemelen brood, elke dag voor eten een kom yoghurt met een lepeltje zemelen mengen en opeten natuurlijk is ook heel goed,…een operatie moet je echt als je laatste keuze zien,…ik heb mijn operatie gehad, maar heb wel enorm afgezien en nu nog, ik gebruik nu movicol om mijn stoelgang te verzachten, zonder kan ik niet….

 11. Hallo, tot nu toe heb ik bijna alles geprobeerd wat te proberen valt, maar niet heeft mij geholpen. ik loop al in de 4e week met aambeien.
  heeft iemand een tip.
  Het is niet meer voltehouden!!
  vrgt. anna.

 12. @Mumba: kan je geen zakjes movicolon krijgen van de huisarts: dit is een poeder die je in water op moet lossen en dit maakt de ontlasting zachter. Dat gebruik ik nu ook omdat mijn pijnstillers dus verstoppingen veroorzaken. En voor een écht opgezet gevoel: als ik “het” kwijt wil: dan gebruik ik linoforce van dr. Vogel maarrrrrrrrrrr dat mag je niet te lang gebruiken: er zit senna in: en dat maakt de darmen lui! Ik gebruik het zo af en toe als ik er écht, écht niet af kan komen.

  Verder heb ik een natuurlijke pro biotica ook van dr. Vogel: rechtstreeks bij hen besteld: Aciforce http://www.avogel.nl Dat is een kuur van een maand. Het is het proberen waard. Heb ook al activia gebruikt maar dat werkt bij mij niet.

  Hoop dat je hier wat aan hebt!

  Succes ermee

 13. Jezelf niet gek maken, probeer wat afleiding te zoeken, drink warme melk, neem een warme douche of een bad met kamille, kijk een leuke film… Het komt allemaal goed! geloof me.

  • het komt helemaal niet goed,vorig jaar n vreselijke behandeling gehad in diakonesse en nou is het probleem helemaal terug niks helpt
   geloof me? hoezo? geloof is net zo n erge ziekte~!

 14. Goed en wel maar hoe werk je dat angst weg en hoe moet ik mij nu niet teveel zorgen maken?? Een geheim ingredient hiervoor.

  Merci voor u reactie Anjelien.

 15. @Mumba, ik denk dat het lang uitblijven van je ontlasting en je angst dat het pijnlijk zal zijn met elkaar te maken hebben.

  Bij mij heeft afspoelen met een lauwe douche het beste effect gehad (dus weer een extra keuze naast warm en koud)

  Jezelf niet teveel zorgen maken en doen wat je als het meest prettig ervaart.

  sterkte.

  Anjelien

 16. Alles goed en wel maar wat doe je na een heelkundig operatie. Ik ben nu 5 dagen geopereeerd en steeds geen ontlasting. Mijn chirurg zegt met koud water afspoelen en geen warm water….huisdokter zegt warme zitbad?? Warm koud….Wat is het nu? Er is op het eerste gezicht geen gezwelling, maar het voelt echt alsof er een klomp aanhangt? Moeilijk moeilijk….ik zou het iedereen afraden als ze het anders kunnen oplossen.

  Graag een reactie!! Er wordt ook gezegd dat de eerste ontlasting heel pijnlijk is….hoe pijnlijk?? Ik heb nu al veel pijn…pijnstillers zouden ook niet goed zijn…gevaar tot constipatie. Zonder pijnstillers ga je automatisch door het pijn dichtpitsen.

  mvg,
  Mumba

 17. Bij mij heeft de hamameliszalf goed geholpen!

  En zorg ervoor dat je de ontlasting goed soepel houdt! Door vezels te eten en goed veel water te drinken!

REAGEER OP DIT BERICHT

Vul een reactie in ajb
Vul hier je naam in

We zoeken 5000 personen die gratis afslankproducten willen testen. Meld je aan.

Gratis Afslank

Producten Testen

15987